DNS Server in Tunisia

DNS Server Location Reliability
193.95.93.77
dns1.planettunisie.com.
91%
193.95.93.243
dns2.planettunisie.com.
94%
41.225.15.78 97%
41.225.15.88 94%
41.225.14.150 94%
41.224.255.57 84%
41.226.252.81 Tunis 86%
41.225.15.201 97%
196.203.149.84 Sousse 95%
196.203.148.253 Sousse 96%
41.231.30.139
resolver6.orange.tn.
96%
41.225.14.234 96%
196.203.149.7 Sousse 96%
197.26.8.36 Aryanah 96%
41.225.236.101 96%
197.15.131.32 Tunis 13%
197.15.128.116 Tunis 11%
41.228.66.65 98%
41.225.236.81 97%
41.225.235.171 96%
41.225.235.217 96%
41.225.235.161 70%
41.225.236.20 96%
41.225.235.132 96%
41.225.118.168 4%
41.225.234.41 94%
41.225.234.31 90%
41.225.235.208 96%
41.225.235.178 93%
41.231.30.138
resolver5.orange.tn.
96%
41.225.4.15 Kairouan 96%
41.225.235.49 82%
41.224.250.224 91%
41.225.11.54 96%